Algemene info

Voortbouwend op de vorige initiatieven voor risicogroepen en op de ervaring met de ‘Elan+’ opleidingsplannen en met ‘nieuwe initiatieven’, wensen de sociale partners binnen het kader van de begroting zoals vastgelegd in het protocol, een nieuw opleidingsprogramma voorstellen met als generieke naam ‘Elan+’.

Dit sectorinitiatief van het Paritair Comité 310 is een algemeen opleidingsaanbod ten gunste van de risicogroepen waarin de nieuwe initiatieven voor beroepsopleiding worden samengebundeld.

Het programma ziet er uit als volgt:

 1. Voortzetten van het initiatief sociale promotie, en van de mogelijkheid om kosteloos cursussen distance learning te verkrijgen.
 2. Kosteloos deelnemen aan één opleidingsprogramma:
  • « soft skills » cursussen;
  • banktechnieken cursussen;
  • bureautica en nieuwe competenties cursussen;
  • loopbaanbegeleiding cursussen;
  • taalcursussen.
 3. ontwikkelen van opleidingsprogramma’s voor de vertegenwoordigers van de vakbondsorganisaties in de overlegorganen.

Sociale promotie

U kunt zelf het initiatief nemen om in te schrijven voor een cursus sociale promotie (buiten de werkuren), op voorwaarde dat die cursus in het kader van het betaald educatief verlof erkend is.

In dat geval is er vanwege het Paritair Fonds een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten voor een bedrag van 130 EUR per cursus, na ontvangst van uw aanwezigheidsattesten.