Doelgroep

Het sectorinitiatief in zake opleiding steunt in hoofdzaak op een modulair concept, m.a.w. een combinatie van klassieke vormen van opleiding (seminaries), afstandsonderwijs en onderwijs voor sociale promotie.

Gezien de modulaire structuur van het programma kunnen de verschillende doelgroepen tegelijk in aanmerking komen:

  • jonge werknemers of werknemers zonder ervaring in de banksector die zopas door een bank in dienst zijn genomen;
  • werknemers met een bepaalde mate aan beroepservaring die, om een of andere reden, aan hun beroepsloopbaan een andere richting of een nieuwe start willen geven;
  • oudere werknemers die de kans willen grijpen om hun kennis uit te breiden;
  • de vertegenwoordigers van de vakbondsorganisaties in de overlegorganen;
  • alle medewerkers in de banksector.