Introductie tot de financiƫle wereld - E-learning

Doelstelling

Belangrijke mededeling:

Febelfin Academy lanceert haar nieuw online leerplatform dat u nog beter zal begeleiden in uw opleidingservaring.

Dit heeft tot gevolg dat u de tijd heeft om deze e-learning af te leggen tot 19 december op het huidige leerplatform. Na die datum is het niet meer mogelijk op te starten of verdere onderdelen af te werken op het huidige platform. U zal pas opnieuw toegang hebben tot ons nieuwe platform op 3 januari via een registratiemail met een nieuwe login die u van ons zal ontvangen. Al uw reeds behaalde certificaten zullen hier ook beschikbaar zijn.

Wij raden u aan om uw opleiding af te werken en uw bijhorend certificaat te downloaden voor 19 december. Zoniet verliest u de mogelijkheid om uw bijscholingspunten nog voor het einde van 2018 te behalen en verliest u de reeds afgelegde onderdelen gezien de historiek van uw e-learning niet kan worden opgeslagen tijdens de migratie naar het nieuwe platform. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en wensen u alvast veel leerplezier.

 

Het Febelfin Academy team

Deze opleiding kan dienen als voorstudie bij een meer gevorderde of gespecialiseerde opleiding in een bepaalde materie of als brede algemene kennisverwerving van het bankwezen op zich.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • U een duidelijk inzicht te geven in de activiteiten, producten en organisatie van een bank;    
 • U vertrouwd te maken met het regelgevend kader.   

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door iedereen die een algemene kennis wenst te bekomen over de activiteiten, producten en organisatie van een bank.

Voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie). Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Inleiding

Module 1 – Functie van de banken

 • Geld als grondstof
 • Functies van de banken
 • Nieuwe financiële diensten
 • Uitdagingen voor de toekomst

Module 2 – Bankproducten en diensten

 • De zichtrekening
 • Spaar- en depositoproducten
 • Beleggingsproducten
 • Hypothecaire producten
 • Consumentenkredieten

Module 3 – Bankbeheer, risico’s en risicobeheer

Module 4 – Interne organisaties: bouwstenen

 • Uitbesteden of niet
 • Het bestuur
 • Distributiekanalen

Module 5 – Externe organisatie

 • Controle over de banken
 • Europese Centrale Bank
 • Depositogarantie
 • Febelfin
 • Bemiddelingsdienst

De opleiding is modulair opgebouwd en zowel tijdens een leermodule als na afwerking van een leermodule kan een trainingstest worden afgelegd aan de hand van meerkeuzevragen om de opgedane kennis te toetsen.

Praktische informatie

Duurtijd: Zelfstudie

Extra info:

Deze opleiding wordt in de vorm van een e-learning aangeboden. Na het valideren van uw inschrijving via onze website krijgt u toegang tot de e-learning via het leerplatform en dit via een unieke login ID.

De duurtijd hangt af van uw eventuele voorkennis maar gemiddeld hebt u een doorlooptijd nodig van 2u per module (5 modules in totaal).

U behoudt de toegang tot de e-learning voor een periode van één jaar en kan aldus de e-learning herhaaldelijk doornemen of consulteren voor een specifieke materie.

Punten: Indien gewenst kan u de e-learning afsluiten met een test. Deze kan van thuis uit afgelegd worden. Bij het behalen van minimum 60% heeft u recht op 8 bijscholingspunten.

Methodologie

Vorm: Zelfstudie

U kunt deze opleiding via e-learning volgen (behalve examen) door gebruik te maken van een online leerplatform en met de mogelijkheid tot het inoefenen van de materie ter voorbereiding van het examen.

Opleidingsmateriaal: Online oefenplatform