Taaltraining: Banking English - E-learning

Doelstelling

Moet jij vaak in het Engels communiceren op je werk? Ervaar je het soms moeilijk om je helder uit te drukken in het zakelijk Engels tijdens contacten op de werkvloer of daarbuiten? Voel je je niet altijd even zelfzeker om mondeling of schriftelijk te communiceren in het Engels?  

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

  • de taalkennis en de taalvaardigheden van de deelnemers te onderhouden en te verhogen wat betreft hun algemeen zakelijk taalgebruik met focus op banksector.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

  • die op hun eigen tempo aan de slag willen gaan op een oefen- en leerplatform.

Voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Inhoud

Het systeem is toegankelijk met pc/laptop, tablet en smartphone. Het is 24/24 en 7/7 online beschikbaar en u hoeft geen software te downloaden.

Het systeem bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Dashboard: Hier vindt u activiteiten (audio, video, oefeningen, ...) gericht op communicatie in een bancaire context.
  2. Woorden leren: In deze module kunt u specifieke zakelijke woordenschat inoefenen via drill zoals bv. bancair, financieel, verzekeringen, juridisch, …
  3. Grammatica leren: In deze module kunt u de belangrijkste grammaticale items consulteren en aan de hand van meer dan 500 gerichte oefeningen verder inoefenen.

Daarnaast hebt u toegang tot diverse statistieken en links.

Voorbereiding deelnemers:

Stap 1: Intake / test

  • Online test (grammatica/woordenschat) – duurtijd: ongeveer 30 min.
  • Test per telefoon/Skype (gespreksvaardigheid) - duurtijd: ongeveer 10 min.

Stap 2: Toegang e-learning

  • Toegang tot het platform voor 6 maanden. De inhoud is aangepast aan de bancaire sector en uw taalniveau.

Methodologie

type opleiding: E-learning

Lesmateriaal:

  • Online leerplatform