Hypothecaire kredietbemiddeling van theorie naar praktijk - E-learning - NEW

Doelstelling

Belangrijke mededeling:

Febelfin Academy lanceert haar nieuw online leerplatform dat u nog beter zal begeleiden in uw opleidingservaring.

Dit heeft tot gevolg dat u de tijd heeft om deze e-learning af te leggen tot 19 december op het huidige leerplatform. Na die datum is het niet meer mogelijk op te starten of verdere onderdelen af te werken op het huidige platform. U zal pas opnieuw toegang hebben tot ons nieuwe platform op 3 januari via een registratiemail met een nieuwe login die u van ons zal ontvangen. Al uw reeds behaalde certificaten zullen hier ook beschikbaar zijn.

Wij raden u aan om uw opleiding af te werken en uw bijhorend certificaat te downloaden voor 19 december. Zoniet verliest u de mogelijkheid om uw bijscholingspunten nog voor het einde van 2018 te behalen en verliest u de reeds afgelegde onderdelen gezien de historiek van uw e-learning niet kan worden opgeslagen tijdens de migratie naar het nieuwe platform. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en wensen u alvast veel leerplezier.

 

Het Febelfin Academy team

Deze e-learning leert u op een interactieve manier uw klanten professioneel advies te geven in de hypothecaire kredieten. U behandelt 10 verschillende scenario’s die zo uit uw dagelijkse professionele activiteit gegrepen zijn.

De opleiding heeft als doelstelling om: 

 • Een opfrissing te bieden van de algemene wetgeving hypothecaire kredieten;
 • Een klantengesprek als kredietbemiddelaar optimaal en professioneel te voeren;
 • Als u bij minstens 6 van de 10 cases een positieve score behaalt, heeft u recht op uw certificaat in permanente bijscholing hypothecaire kredietbemiddeling.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • kredietbemiddelaars (PCP en VVD) in hypothecaire kredieten: elke medewerker die hypothecaire kredieten vanuit de praktijk wil aanleren.

Voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Extra voorkennis vereist: Een basiskennis van de wetgeving in hypothecaire kredietbemiddeling is een voordeel maar geen verplichting.

Programma

Inhoud

De e-learning bestaat uit 10 scenario’s die uit de dagdagelijkse praktijk van de kredietbemiddelaar komen.

De cursist is de kredietbemiddelaar en moet de klant advies verlenen. Hij wordt hierin bijgestaan door een coach. Enkele voorbeelden van scenario’s zijn een hypothecair krediet voor een eerste woning, voor een tweede verblijf in Frankrijk,...

Bij elk scenario moet de kredietbemiddelaar de juiste vragen stellen aan de klant om een juist en volledig klantenprofiel op te stellen. Daarnaast moet hij op de vragen van de klant correct kunnen antwoorden. Als de kredietbemiddelaar twijfelt, kan hij altijd de theorie raadplegen.

 • Op deze manier worden de technische kennis en vaardigheden getoetst op volgende kennisdomeinen:
 • De wetgeving met betrekking tot het hypothecair krediet, de marktpraktijken en de consumentenbescherming;
 • De basisprincipes van de huwelijksvermogensstelsels;
 • De hypothecaire kredietproducten en de nevendiensten die daarmee doorgaans samen worden aangeboden;
 • Het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst van hypothecair krediet;
 • De procedures voor het aankopen van een onroerend goed;
 • De zekerheden en hun waardebepaling;
 • De beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument;
 • De bedrijfsethiek, interne procedures en gedragscode van de sector;
 • De witwaswetgeving.

Praktische informatie

Duurtijd: 3 uur

Informatie inschrijving

 • U schrijft zich in voor deze E-learning via de knop ‘ik schrijf mij in’.
 • In de laatste stap van het inschrijvingsformulier kunt u kiezen om online te betalen of per overschrijving. Nadat u een bevestiging van deze inschrijving ontvangen heeft, sturen wij u deze factuur per mail op.
 • Na betaling keuren wij uw inschrijving goed en ontvangt u een mail met uw activatielink tot de E-learning.

Indien u deze opleiding volgt in het kader van een paritair initiatief (Sofuba, Startfin, Epos, …) is de inschrijving gratis.

Methodologie

Type opleiding: E-learning: U kunt deze opleiding via e-learning volgen door gebruik te maken van een online leerplatform. U doorloopt 10 verschillende scenario’s waarvan u minstens 6 met positief resultaat moet afwerken. Elk scenario toetst u op uw kennis en vaardigheden als kredietbemiddelaar. U kan op elk moment ook de relevante theorie raadplegen.

Opleidingsmateriaal: E-learning