Hypothecaire- en consumentenkredietbemiddeling van theorie naar praktijk - E-learning - NEW

Doelstelling

Belangrijke mededeling:

Febelfin Academy lanceert haar nieuw online leerplatform dat u nog beter zal begeleiden in uw opleidingservaring.

Dit heeft tot gevolg dat u de tijd heeft om deze e-learning af te leggen tot 19 december op het huidige leerplatform. Na die datum is het niet meer mogelijk op te starten of verdere onderdelen af te werken op het huidige platform. U zal pas opnieuw toegang hebben tot ons nieuwe platform op 3 januari via een registratiemail met een nieuwe login die u van ons zal ontvangen. Al uw reeds behaalde certificaten zullen hier ook beschikbaar zijn.

Wij raden u aan om uw opleiding af te werken en uw bijhorend certificaat te downloaden voor 19 december. Zoniet verliest u de mogelijkheid om uw bijscholingspunten nog voor het einde van 2018 te behalen en verliest u de reeds afgelegde onderdelen gezien de historiek van uw e-learning niet kan worden opgeslagen tijdens de migratie naar het nieuwe platform. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en wensen u alvast veel leerplezier.

 

Het Febelfin Academy team

Deze e-learning leert u op een interactieve manier uw klanten professioneel advies te geven in kredieten. Ze bestaat uit twee modules en zo behandelt u 20 verschillende scenario’s die zo uit uw dagelijkse professionele activiteit gegrepen zijn.

 • 10 scenario’s consumentenkredietbemiddeling
 • 10 scenario’s in bemiddeling van hypothecaire kredieten

De opleiding heeft als doelstelling om:

 • Een opfrissing te bieden van de algemene wetgeving kredieten;
 • Een klantengesprek als kredietbemiddelaar optimaal en professioneel te voeren;
 • Als u bij elke bemiddelingsactiviteit minstens 6 van de 10 cases een positieve score behaalt, heeft u recht op uw certificaat in permanente bijscholing kredietbemiddeling.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • kredietbemiddelaars (PCP en VVD) in kredieten: elke medewerker die in kredieten bemiddelt en kredieten vanuit de praktijk wil aanleren.

Voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Extra voorkennis vereist: Een basiskennis van de wetgeving in hypothecaire- en consumentenkredietbemiddeling is een voordeel maar geen verplichting.

Programma

Inhoud

De e-learning bestaat uit 2 modules met elk 10 scenario’s die uit de dagdagelijkse praktijk van de kredietbemiddelaar komen.

 • Module 1: 10 scenario’s consumentenkredietbemiddeling;
 • Module 2: 10 scenario’s hypothecaire kredietbemiddeling.

De cursist is de kredietbemiddelaar en moet de klant advies verlenen. Hij wordt hierin bijgestaan door een coach. Enkele voorbeelden van scenario’s zijn een hypothecair krediet voor een eerste woning, voor een tweede verblijf in Frankrijk, … of voor consumentenkredieten de aanvraag van een renovatielening, krediet voor aankoop van een keuken of lening voor een wagen.

Bij elk scenario moet de kredietbemiddelaar de juiste vragen stellen aan de klant om een juist en volledig klantenprofiel op te stellen. Daarnaast moet hij op de vragen van de klant correct kunnen antwoorden. Als de kredietbemiddelaar twijfelt, kan hij altijd de theorie raadplegen.

Op deze manier worden de technische kennis en vaardigheden getoetst op de volgende kennisdomeinen:

 • De wetgeving met betrekking tot de kredietbemiddeling, de marktpraktijken en de consumentenbescherming;
 • De basisprincipes van de huwelijksvermogensstelsels;
 • De verschillende kredietproducten en de nevendiensten die daarmee doorgaans samen worden aangeboden;
 • Het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst van kredieten;
 • De zekerheden en hun waardebepaling;
 • De beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument;
 • De bedrijfsethiek, interne procedures en gedragscode van de sector;
 • De witwaswetgeving.

Praktische informatie

Duurtijd: 6 uur

Informatie inschrijving

 • U schrijft zich in voor deze E-learning via de knop ‘ik schrijf mij in’.
 • In de laatste stap van het inschrijvingsformulier kunt u kiezen om online te betalen of per overschrijving. Nadat u een bevestiging van deze inschrijving ontvangen heeft, sturen wij u deze factuur per mail op.
 • Na betaling keuren wij uw inschrijving goed en ontvangt u een mail met uw activatielink tot de E-learning.

Indien u deze opleiding volgt in het kader van een paritair initiatief (Sofuba, Startfin, Epos, …) is de inschrijving gratis.

Methodologie

Type opleiding: E-learning: U kunt deze opleiding via e-learning volgen door gebruik te maken van een online leerplatform. U doorloopt 2 modules met elk 10 verschillende scenario’s waarvan u er steeds 6 met positief resultaat moet afwerken. Elk scenario toetst u op uw kennis en vaardigheden als kredietbemiddelaar. U kan op elk moment ook de relevante theorie raadplegen.

Opleidingsmateriaal: E-learning