Distance Learning

Personeelsleden van banken uit één van de volgende categorieën komen daarvoor in aanmerking:

  • of personeelsleden ouder dan 45 jaar;
  • of personeelsleden die maximum hoger middelbaar onderwijs hebben genoten.