Opleidingsproject

Zoals bepaald in de CAO, hebben de sociale partners bevestiging gegeven van de aanzienlijke inspanningen die momenteel op het gebied van beroepsopleiding worden gegeven, en zich in die overeenkomst ertoe verbonden om nieuwe projecten voor opleiding van de werknemers in de banksector uit te werken.

Een nieuw protocol werd afgesloten tot uitvoering van de CAO en het nieuwe sectorinitiatief inzake opleiding, met name ‘ELAN+ "2018"