Seminaries

Met het oog op de ontwikkeling van de specifieke bekwaamheden van de medewerker uit de doelgroepen zal de mogelijkheid worden geboden om kosteloos deel te nemen aan de volgende opleidingsprogramma's, binnen de perken van de beschikbare middelen.