Seminaries “Banktechnieken”

Fundamenten van de fiscaliteit

Doelstelling

Deze kortlopende fiscale opleidingscyclus is vooral op de praktijk gericht. De onderwerpen die erin aan bod komen, hebben te maken met de concrete vragen die bankcliënten zich stellen en waarop de medewerkers van de commerciële diensten een bevredigend antwoord moeten kunnen geven, binnen de grenzen van hun functie en zonder afbreuk te doen aan het imago en de reputatie van de bank.

Doelgroep

De opleiding is uitgewerkt vanuit de rol van de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten. Bankmedewerkers die uit de aard van hun functie, of door contacten met de cliënteel, vaak geconfronteerd worden met "fiscaal" georiënteerde vragen.

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

Personenbelasting

 • Aangifteplicht, taxatietermijnen, sancties
 • Hoe worden de belastingen berekend ?
 • Invloed van de gezinssituatie op de verschuldigde belasting
 • Inkomsten van onroerende goederen en intrestaftrek
 • Beroepsinkomsten van werknemers
 • Beroepsinkomsten van bedrijfsleiders en zelfstandigen
 • Beroepskosten

Lange termijn- en bouwsparen

 • Belastingverminderingen lange-termijnsparen en bouwsparen
 • Bedragen waarvoor vermindering kan worden bekomen
 • Voorwaarden waaraan de contracten moeten voldoen
 • Taxatie van de individuele levensverzekering en het pensioensparen
 • "Belastingvrije contracten" - Tak 21.
 • Vergelijking van de verschillende bank- en verzekeringsproducten.

Roerende inkomsten

 • Overzicht van de 4 categorieën van roerende inkomsten
 • Roerende voorheffing en vrijstelling roerende voorheffing
 • Taksen
 • Fiscale aspecten van het beleggen in obligaties, aandelen, sicav's en tak 23 levensverzekeringen
 • Gevallen van herkwalificatie.
 • Vergelijking van de verschillende bank- en verzekeringsproducten.

Praktische informatie

Duurtijd: 1 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra info: Korte theoretische uiteenzettingen vormen de inleiding op praktijkvoorbeelden, oefeningen, en een analyse van concrete gevallen in kleine groepjes. Bespreking van artikels, gevolgd door groepsanalyse maken deel uit van de opleidingsmethode.

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Datums

Fundamenten van de fiscaliteit - 14/05/2018

Aantal beschikbare plaatsen: 18

 • Fundamenten van de fiscaliteit
  14-05-2018 09:00 - 14-05-2018 17:00
Download PDF