Seminaries “Banktechnieken”
Dit seminarie is volzet. Het is spijtig genoeg momenteel niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.
Dit seminarie is reeds begonnen of afgelopen. Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.

Win-win lening, crowdfunding en crowdsourcing versus klassieke financieringsvormen

Doelstelling

Dit seminarie is bedoeld om in een kort tijdsbestek een overzicht te geven van de belangrijkste criteria die financiële instellingen heden ten dage hanteren bij de kredietanalyse, -beoordeling en –beslissing.

Conform de dagelijkse realiteit wordt ook een overzicht gegeven van de alternatieve financieringsvormen voor bedrijven alsook de voor- en nadelen ervan.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cijferberoepen (accountants / boekhouders) evenals bankbedienden en ook (startende) ondernemers die een algemene kennis wensen te bekomen over de alternatieve financieringsvormen beschikbaar in het Nederlandstalig landsgedeelte en ook Brussel.

Voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen(initiatie).

Programma

Inhoud

Voormiddag : De vereisten voor het indienen van een succesvol kredietdossier

Er wordt aangevat met verschillende manieren die er zijn voor een bedrijf om zijn groei te financieren en vooral hoe de ondernemingen zich het meest optimaal voorbereiden.

  • De beoordelingscriteria door banken en het waarom ervan
  • Bedrijfskapitaal, Behoefte aan Bedrijfskapitaal, Netto Thesaurie 
  • Kredieten Lange Termijn en het waarschijnlijke impact op de Behoefte aan Bedrijfskapitaal
  • De Kredieten op Korte Termijn als ondersteuning van de Thesaurie 
  • Solvabiliteit, Liquiditeit en rendabiliteit 
  • De terugbetalingscapaciteit

Namiddag : De alternatieve financieringsvormen

  1. Overzicht alternatieve financieringsmethoden: Er wordt een overzicht gegeven van alle alternatieve financieringsvormen inclusief premies en subsidies die aangeboden worden door publieke en private instanties in het Nederlandstalig landsgedeelte en ook Brussel.
  2. De producten van de Participatie Maatschappij Vlaanderen : toelichting door PMV over hun aanbod en toepassing
  3. Afronding van de opleiding

Praktische informatie

Duurtijd: 1 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra info: Deze les kan gegeven worden door Marcel Le Moine of Eric Metsers

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

 

Datums