Seminaries “Banktechnieken”

Basel III/IV en de impact op het businessmodel van banken

Doelstelling

Het eerste luik van de opleiding biedt de deelnemers een basisinzicht in de verschillende aspecten van de Baselakkoorden (Basel I, II, III en IV) en Europese Regelgeving (CRD & CRR). In het tweede deel wordt er aandacht besteedt aan de recente ontwikkelingen en de weerslag ervan op het business model en de interne organisatie van banken. In bredere zin is de opleiding eveneens een inleiding in het financieel en risk management van een bank.

Doelgroep

Iedereen die beroepshalve belangstelling heeft voor een globaal beeld van het bankbedrijf.

Voorkennis

Expert level: licht specifiek een bepaald onderwerp grondig toe. Om dit niveau van opleiding te kunnen volgen, moet u over voldoende voorkennis beschikken (expertise).

Basiskennis inzake bankproducten en de structuur van een bankbalans.

Programma

Inhoud

DEEL 1

 • Algemeen overzicht: Structuur van de cursus
 • De structuur van Basel II        
  • « Pijler 1 » of de minimumvereisten voor eigen vermogen
  • Kredietrisico & Marktrisico & Operationeel risico
  • 
« Pijler 2 » of het proces van prudentieel toezicht
  • « Pijler 3 » of marktdiscipline
 • Het prudentieel antwoord op de crisis: Basel III/IV - CRD & CRR
  • Nieuwe vereisten in kapitaal (conservation, countercyclical, systemic risk buffer)
  • Liquidity Ratio, Net Stable Funding Ratio
  • Leverage ratio 

DEEL 2

 • Recente ontwikkelingen: ECB toezicht, harmonisatie van modellen, herziening standaard benadering, stress testing, backtesting, etc.
 • Impact op rendabiliteit door reglementaire kosten
 • Herziening van het Business Model van banken
 • Afstemming van de interne organisatie en infrastructuur op de nieuwe vereisten

Praktische informatie

Duurtijd: 1 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums

Basel III/IV en de impact op het businessmodel van banken - 03/05/2018

Aantal beschikbare plaatsen: 18

 • Basel III/IV en de impact op het businessmodel van banken
  03-05-2018 09:00 - 03-05-2018 17:00
Download PDF