Seminaries “Banktechnieken”

Fundamenten van de financiële markten

Doelstelling

Deze seminariedag geeft een uitdieping met de financiële markten. De volgende thema's komen hierbij aan bod: de functies en de risico's van de financiële markten, de opdeling van de markten en de verschillende participanten, de geldmarkt, de kapitaalmarkt, en een summier overzicht van de afgeleide producten.

Doelgroep

Eenieder die in een kort tijdsbestek een overzicht, resp. opfrissing wil krijgen van de financiële markt(en), de producten die erop verhandeld worden en de verschillende actoren.

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Wie niet over de nodige voorkennis op vlak van de markten en producten beschikt, raden we aan om de e-learning "Introductie tot de financiële wereld" te volgen.

Programma

Inhoud

Inleiding

 • Definities, obligatiemarkt, aandelenmarkt, valutamarkt, functies van financiële markten, structuur van financiële markten, obligaties vs aandelen,  primaire markt vs secundaire markt, gereglementeerde markt vs OTC markt, geldmarkt vs kapitaalmarkt;
 • Financiële intermediairs, financiële regulering, Twin Peaks, bepalende factoren voor de vraag naar financiële activa, theorie van de efficiëntie markten, behavioral finance.

Geldmarkt

 • Definities, functies van geld, meting van de geldhoeveelheid, Taylor rule,  Keynesian economics, theorie van de liquiditeitsvoorkeur, evenwicht op de geldmarkt, verplaatsing van de geldvraag, verplaatsing van het geldaanbod;
 • Wat is een centrale bank, doelstellingen van de Fed, doelstellingen van het Eurosysteem,  onafhankelijkheid van de ECB, verschil tussen de Fed en de ECB, financiële stabiliteit;
 • Vereenvoudigde balans van de Fed, open market operaties, discontoleningen, verplichte reserves, monetair beleid in de eurozone, transmissiemechanisme van de ECB, belang van de reële rente, asset purchase programmes, TLTROs;
 • Deelnemers aan de geldmarkt, Treasury Bills, Federal Funds, Repurchase Agreements (repo’s), Certificates of Deposits, Commercial Paper, Banker’s Acceptances, Eurodollars, EONIA.

Kapitaalmarkt

 • Reden van bestaan van de kapitaalmarkt,  soorten obligaties, beheer van het kredietrisico, aandelenbeleggingen, Gordon Shapiro model, financiële indices, markt van hypothecaire leningen, soorten hypothecaire leningen, effectisering;
 • Valutamarkt, Purchasing Power Parity,  factoren die de wisselkoersen op lange termijn beïnvloeden, rente partieit, drie-eenheid van Mundell;
 • Bankbalans en bankwinst, bankbedrijf, activabeheer, passivabeheer, kapitaalgeschiktheid, Return On Assets, Return On Equity, Equity Multiplier, buitenbalansactiviteiten,  financiële regelgeving, Basel comité, wettelijke kapitaalvereisten;
 • Shadow banking en financiële innovatie, beleggingsfondsen,  soorten beleggingsstrategieën, Belgische fondsenmarkt, Europese regelgeving, structuur van een Belgische Bevek;
 • Verzekeringsmaatschappijen, Solvency II, pensioenplan, Belgisch stelsel van de « 3 pijlers », IORP II, investeringsbanken, beursvennootschappen, diensten van brokers, diensten van dealers, Private Equity.

 Beheer van het renterisico

 • Activa en passiva van een bank, activa en passiva van een bedrijf voor consumentenkrediet, duration gap, verandering in het netto actief, immunisatie van het netto actief, afdekking van het renterisico met afgeleide financiële instrumenten, obligatiefutures, opties op futures, renteswap.

Conclusies

 • The Future of Financial Services, Deposits & Lending

Praktische informatie

Duurtijd: 1 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums

Fundamenten van de financiële markten - 11/06/2018

Aantal beschikbare plaatsen: 18

 • Fundamenten van de financiële markten
  11-06-2018 09:00 - 11-06-2018 17:00
Download PDF