Seminaries “Banktechnieken”
Dit seminarie is volzet. Het is spijtig genoeg momenteel niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.
Dit seminarie is reeds begonnen of afgelopen. Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.

Initiatie IAS / IFRS

Doelstelling

De IAS/IFRS-normen ondersteunen de groei op de financiële markten dankzij het principe van transparantie van rekeningen en de kwaliteit van informatie. Het reglementair kader van deze normen biedt de mogelijk om een beeld te vormen van de principes van het internationale boekhoudsysteem en te wijzen op de voornaamste verschillen met de Belgische boekhoudkundige maatstaven.

Beursgenoteerde bedrijven passen de IAS/IFRS-normen verplicht toe, maar ook niet genoteerde bedrijven hanteren deze normen steeds vaker.

Kennis over de IAS/IFRS normen is vandaag essentieel wanneer u aan geconsolideerde jaarrekeningen en waardering van activa en passiva werkt.

Alle nuttige IAS/IFRS-informatie zijn samengebundeld in dit programma van 2 dagen.

Dankzij deze opleiding begrijpt u de IAS/IFRS-normen en kunt u nieuwe ontwikkelingen naar waarde schatten.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor:

 • boekhouders
 • personeel van de back offices 'markttransacties' en 'kredieten'
 • auditoren
 • systeemontwikkelaars betrokken bij de invoering van de nieuwe normen
 • bedrijfsrevisoren
 • controllers
 • consolidationmanagers
 • reportingmanagers
 • financieel analisten
 • belastingadviseurs
 • bedrijfsleiders
 • advocaten
 • juristen

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

Algemeen kader

 • Waarom zijn die normen ontstaan?
 • Welke zijn de fundamentele verschillen tussen de Belgische boekhouding en de internationale normen?
 • Wat zijn IAS, IFRS, SIC en IFRIC?
 • Hoe worden die gestructureerd?

Analyse van de presentatienormen en van hun impact op de volgende staten

 • De balans
 • De resultatenrekening
 • Het eigen vermogen
 • De kasstroomtabellen
 • De toelichting

Presentatie van de voornaamste normen ivm de structurele activa en passiva

 • Vaste activa
 • Personeelsvoordelen
 • Voorzieningen en eventuele schulden

Analyse van de IAS 32 & 39 en IFRS 7 betreffende financiële instrumenten

 • Definities
 • Beschrijving van het 'fair value' concept en van de effectieve rentemethode (actuariële berekeningen)
 • Voorstelling van de verschillende categoriën van financiële instrumenten en van hun kenmerken
 • Verwerking van de waardeverminderingen
 • Dekkingsboekhouding (hedge accounting)
 • Analyse van de manier waarop opbrengsten geboekt moeten worden (IAS 18)

Praktische informatie

Duurtijd: 2 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Datums