Seminaries “Banktechnieken”
Dit seminarie is volzet. Het is spijtig genoeg momenteel niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.
Dit seminarie is reeds begonnen of afgelopen. Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.

Integriteitsmanagement voor leidinggevenden

Doelstelling

Sinds de start van de financiële crisis in 2008 is het duidelijk geworden dat grote financiële instellingen niet enkel de belangen moeten dienen van hun aandeelhouders maar ook ten dienst staan van het algemeen belang. Belangrijke spelers in de globale financiële sector hebben overheidssteun ontvangen en regulatoren hebben deze organisaties gewezen op hun essentiële rol in de economie.

Doelstellingen

Het doel van de training is om deelnemers inzicht te geven in de mogelijkheden (en verantwoordelijkheden) die zij hebben ten opzichte van het bijbrengen van organisatorische integriteit. De volgende vragen zullen beantwoord worden:

 • Wat is integriteit? Wat is het verschil tussen integriteit en compliance?
 • Wat betekent integriteit in een financiële instelling? Welke zijn de elementen van een integriteitssysteem?
 • Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van het management in dergelijk systeem?

Doelgroep

 • Leidinggevenden in de organisatie die integriteits-skills  binnen hun team wensen te ontwikkelen en te versterken
 • Compliance officers die integriteitsmanagement binnen de organisatie verder wensen uit te bouwen

Voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen(initiatie).

Programma

Inhoud

 • Wettelijke aspecten van integriteit
 • Morele aspecten van integriteit
 • Tips en tricks om een integriteitssysteem in praktijk te brengen
  • Break-out sessie: Praktische aanpak om integriteit beter te organiseren in je team
  • Break-out sessie: Herkennen en behandelen van morele dilemma’s werk- of teamgerelateerd
 • Klantgerichtheid
 • Behandelingen van wangedrag
 • Integriteit risk management
 • Waarden die bijdragen tot een goede integriteitscultuur

Praktische informatie

Duurtijd: 2 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra informatie: Alle onderwerpen worden besproken vanuit het standpunt en de verantwoordelijkheid van een leidinggevende.

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums