Loopbaanbegeleiding
Dit seminarie is volzet. Het is spijtig genoeg momenteel niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.
Dit seminarie is reeds begonnen of afgelopen. Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.

Individuele loopbaanbegeleiding

Doelstelling

Vraag je je af wat je competenties zijn? Zit je met een aantal vragen rond je loopbaan? Dan is deze loopbaanbegeleiding zeker iets voor jou!

De doelstelling is om je, via loopbaanadvies en begeleiding, een beter idee te geven van je competenties, interesses en drijfveren. Dankzij dit zelfinzicht word je je meer bewust van je mogelijkheden en inzetbaarheid. Deze inzichten kan je ten volle benutten om je werk attractiever te maken waardoor je hernieuwd aan de slag kunt.

Een deelnemer getuigt: “Door deze begeleiding ging ik mijn situatie op een andere manier bekijken, vanuit mijn sterktes en opportuniteiten, niet langer vanuit mijn zwaktes en obstakels. Het programma is ook heel persoonlijk gericht en alle gesprekken gebeuren in alle vertrouwelijkheid met de loopbaanbegeleider. Een echte aanrader voor iedereen die een nieuwe boost wil geven aan zijn loopbaan.”

Doelgroep

 40+ medewerkers

Voorkennis

Basic Level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding

Programma

Inhoud

Ervaren loopbaancoaches werken aan de hand van een aantal individuele gesprekken. Erg belangrijk hierin is dat je als medewerker zelf je keuzes maakt en zelf initiatieven ontplooit. De loopbaanbegeleider omkadert het denkproces om tot zelfinzicht te komen. Het volledige programma verloopt in alle vertrouwen tussen jezelf en de loopbaanbegeleider.

Bij het eerste contact lichten we beknopt toe wat de doelstellingen zijn en hoe de begeleiding verloopt. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor de individuele coachingsessies.

  • In een eerste fase wordt een verkenning gemaakt van de huidige werksituatie en de behoeften: de loopbaancoach helpt om de vraag en verwachtingen duidelijk af te lijnen. Zo kunnen vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij de "Arc-en Ciel vragenlijst" invult.
  • Vervolgens wordt een diagnose gesteld: er wordt vertrokken van het standpunt dat elke persoon uniek is: ieder heeft een verschillende loopbaan achter de rug, heeft verschillende vaardigheden, interesses, gevoelens, doelstellingen in het leven, dingen die hij/zij belangrijk vindt in het werk… Een loopbaan is geslaagd als ze goed aansluit bij deze aspecten.
  • Aldus worden al deze elementen in kaart gebracht door middel van een aantal oefeningen en vragenlijsten.
  • Vervolgens helpt de loopbaancoach bij het maken van passende keuzes en het vastleggen van doelstellingen. Daarbij zal hij volledig in samenspraak en vertrouwen vooral nagaan welke elementen haalbaar en realistisch zijn, wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes en of ze aansluiten bij wat je wil, wat je kan, hoeveel tijd je wil investeren, etc.
  • Deze informatie wordt opgenomen in een heel concreet actieplan. Je legt daarin de prioriteiten vast die nodig zijn om het doel te bereiken.
  • Als je deze opleiding volgt binnen Elan+, heb je ook de opportuniteit om twee bijkomende opleidingen te volgen binnen het aanbod van Elan+. Deze opleidingen kunnen zowel banktechnische opleidingen, bureautica en nieuwe competenties, talen als soft-skills omvatten.

Praktische informatie

Duur: 3 tot 5 sessies

Uren: 1,5 uur per sessie

Plaats: Pangloss Intl, Kiekenmarkt 39, 1000 Brussel

Extra info: Je bepaalt in samenspraak met de loopbaanbegeleider de data en duurtijd. Afhankelijk hiervan kan de loopbaanbegeleiding 3 tot 5 sessies van gemiddeld 1,5 uur omvatten. Als je deze opleiding volgt binnen Elan+, heb je ook de opportuniteit om twee bijkomende opleidingen te volgen binnen het aanbod van Elan+. Deze opleidingen kunnen zowel banktechnische opleidingen, bureautica en nieuwe competenties, talen als soft-skills omvatten.

In samenspraak met de loopbaanbegeleider wordt gekeken welke van deze opleidingen het beste aansluiten bij je persoonlijke behoeften.

De voorziene startdatum wordt niet gewijzigd. Het precieze uur (09u, 11u, 14u of 16u) zal u worden gecommuniceerd na uw inschrijving. Verdere afspraken gebeuren in samenspraak met uw coach.

Methodologie

Vorm: Individuele Coaching

Datums