Seminaries “Taalcursussen”
Dit seminarie is volzet. Het is spijtig genoeg momenteel niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.
Dit seminarie is reeds begonnen of afgelopen. Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.

Taaltraining banking English: klassikale sessies, gecombineerd met zelfstudie via leerplatform

Doelstelling

Een professionele boodschap overbrengen is een uitdaging en kan een struikelblok worden wanneer dit in een andere taal moet gebeuren.

Deze opleiding verbetert uw communicatiestrategie door met eigen cases aan de slag te gaan. Ondanks de klassikale opstelling van de opleiding wordt er aan individuele objectieven gewerkt.

Je verwerft de zelfzekerheid en concrete competenties om je na de opleiding uit te drukken in een Engelse bancaire omgeving.

Deze opleiding heeft als doelstelling:

 • Je vlotter te laten communiceren in een bancaire omgeving
 • Je eigen opgestelde objectieven beter te bereiken aan de hand van de combinatie tussen klassikale training en online ondersteuning (e-tolo)
 • Je individuele Engelse vaardigheden te versterken

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door medewerkers die regelmatig Engels gebruiken in een bancaire context.

Voorkennis

Voorafgaand aan de opleiding moet een taaltest worden afgelegd. Na afloop wordt het resultaat onmiddellijk meegedeeld. Wij bieden deze opleiding aan voor personen die één van de volgende niveaus behalen:

 • A2: Korte eenvoudige teksten begrijpen en informatie hierin kunnen opzoeken
 • B1: Begrijpen grotere delen van teksten als deze veel voorkomen in het dagelijks leven en werk
 • B2: Kan ingewikkelde teksten begrijpen over concrete en abstracte onderwerpen

Programma

Inhoud

De trainer en de trainees zullen samen de inhoud van de training valideren. Hoe werkt dit?

 • Er wordt aan alle deelnemers van de groep gevraagd om een behoefteanalyse in te vullen.
 • Op basis daarvan wordt het programma op maat van de groep opgemaakt.
 • Alle onderwerpen die aan bod komen, zijn bankgerelateerd.

Voorbeelden van onderwerpen:

 • Onthaal van klanten:
  • telefonisch aan het loket
  • in een persoonlijk onderhoud
 • Beschrijven van de courante bancaire verrichtingen
 • Beschrijven van spaar- en beleggingsproducten
 • Adviseren van een klant
 • Verkopen van een bancair product: de voordelen toelichten, klant overtuigen
 • De opvolging van een klant
 • Vergaderen
 • Cijfergegevens uitwisselen
 • Mails opstellen
 • Documenten invullen
 • Dossiers beheren
 • ….

De onderwerpen die hierboven beschreven worden, zijn niet limitatief. 

Praktische informatie

Duurtijd: 3-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: ATOLO, Avenue de Tervurenlaan 36/18, 1040 Brussel

Extra info:

Trainees worden verondersteld om bij alle sessies aanwezig te zijn en tussentijds zelfstandig te werken met e-TOLO. In e-TOLO vinden de trainees alle nieuw geziene woordenschat en sleutelzinnen.

Methodologie

Vorm: Blended Learning

U kunt een opleiding ook gecombineerd volgen door gebruik te maken van een online leerplatform en met opleidingssessie(s) toegevoegd in uw traject. Enkel de deelname aan ‘classroom’ opleidingen geven recht op één punt per uur effectieve opleiding (bv. 6 bijscholingspunten voor één dag van 6 uren).

Taaltest: Deelnemers moeten een taaltest afleggen vóór zij zich inschrijven. Het resultaat van de test dient overeen te komen met het niveau van de aangeboden opleiding. U kan de test hier afleggen.

Procedure taaltest:

 • U geeft de toegangscode in: test4banking
  U geeft uw naam en voornaam als volgt in (nooit speciale karakters of accenten gebruiken):
  •  Naam: Elanplus 'uw naam' / Voornaam: uw voornaam
 • U kiest uw project (dit wil zeggen de taal die u wenst te evalueren)
 • U antwoordt vervolgens op de gestelde vragen
 • Na afloop krijgt u uw resultaat (A1, A2, B1, B2, C1 of C2). Afhankelijk van dit resultaat kiest u de bijhorende sessie.

Materiaal:

 • Online oefenplatform

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums