Seminaries “Sociale vaardigheden”
Dit seminarie is volzet. Het is spijtig genoeg momenteel niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.
Dit seminarie is reeds begonnen of afgelopen. Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.

Opleiden op de werkvloer

Doelstelling

Je wordt gevraagd om iets uit te leggen aan een (nieuwe) collega die een procedure niet kennen, een programma nog niet onder de knie hebben. Je doet dit op je eigen manier, meestal zoals jij de uitleg kreeg of graag zelf zou krijgen. Het blijkt dat de collega het niet goed begrepen heeft of het werk niet uitvoert volgens de vooropgestelde norm.

Ook al doe je je uiterste best om kennis door te geven, je ervaart het gedrag van de collega als storend: hij/zij weet het steeds beter, is afgeleid, stelt geen vragen, noteert niet,...Hoe moet ik hier nu mee omgaan vraag je je af?

Na deze training heb je bereikt dat:

 • Je weet dat er verschillen in behoeften zijn van degenen die je opleidt.
 • Je weet hoe je die verschillen kan managen aan de hand van verschillende opleidingsstijlen.
 • Je weet hoe je op storend gedrag kan reageren en het kan corrigeren.
 • Je weet hoe je op een neutrale manier rapporteert bij de leidinggevende.
 • Je kan de ‘niet gelukte begeleiding’ beter loslaten.

Doelgroep

Formeel of informeel aangeduide meters, peters, mentors,... die 1-op-1 mensen begeleiden om hun taak zo snel mogelijk zelfstandig uit te voeren.

Voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Inhoud

 • Het opleidingsmandaat krijgen van degene die je gaat opleiden
 • De opleidingsbehoeften inschatten voor beter leerrendement
 • Je opleidingsaanpak aanpassen aan de persoon en aan zijn/haar leerfase
 • De structuur om goed instructies te geven – do’s en dont’s
 • Feedback geven en corrigeren
 • Rapporteren bij de leidinggevende:
  • Neutraal en gebaseerd op feiten
  • Wat loopt er goed, niet goed
  • Wat is er aanwezig, en wat is er nog nodig
 • Omgaan met ‘falen’
  • Mensen die falen
  • Methodes die falen

Praktische informatie

Duurtijd: 2 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra info: Deze training is spiegelend, ervarings- en praktijkgericht. De theoretische concepten worden interactief en ervaringsgericht opgebouwd. Er wordt geoefend met voorbeelden uit de eigen praktijk.

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Datums