Seminaries “Sociale vaardigheden”
Dit seminarie is volzet. Het is spijtig genoeg momenteel niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.
Dit seminarie is reeds begonnen of afgelopen. Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.

Geëngageerd omgaan met de zieke medewerker

Doelstelling

‘Ziek zijn’ is niet aangenaam, in de eerste plaats voor de zieke medewerker zelf en zijn naasten. Maar het is ook niet aangenaam voor u als leidinggevende, voor de ‘achterblijvende’ collega’s, voor het team, voor de organisatie en in fine voor de klant. Wenst u als leidinggevende te ontdekken wat u wel en niet kan zeggen en doen in geval van afwezigheid ingevolge ziekte van uw medewerkers? Maar ook wat belangrijk is tijdens hun aanwezigheid?  

Doelstellingen

Na het volgen van deze opleidingsdag "Geëngageerd omgaan met de zieke medewerker"zal u

 • Inzicht hebben in de verschillende factoren die bijdragen tot de vitaliteit van medewerkers
 • Inzicht hebben in de kritische succesfacoren van een sterk vitaliteits- en absenteïsmebeleid
 • In staat zijn het vitaliteitsbeleid binnen uw organisatie mee uit te dragen als ambassadeur
 • In staat zijn op een geïntegreerde wijze positieve aandacht te schenken aan uzelf en aan uw medewerkers, zowel tijdens hun aan- als afwezigheid
 • In staat zijn het absenteïsme van uw medewerkers bespreekbaar te maken en te reduceren
 • In staat zijn de aangereikte communicatietechnieken en gespreksstructuren toe te passen in de praktijk

Doelgroep

Deze opleidingsdag is gericht naar leidinggevenden

 • die een positieve bijdrage willen leveren aan het welzijn en de performatie van hun medewerkers
 • die met een hoog of frequent absenteïsme worden geconfronteerd

Voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Idealiter heeft u ook de tweedaagse opleiding gevolgd rond "Burn-out en bore-out voorkomen dankzij « Persoonlijk Leiderschap »"

Programma

Inhoud

 • Belang en pijlers van een vitaliteitsbeleid
 • Hoe het vitaliteitsbeleid van mijn organisatie uitdragen vanuit mijn ambassadeursrol ?
 • ‘Appreciative Inquiry’ tegenover ‘Problem Solving’
 • Kracht van positieve aandacht en positieve strokes
 • Inoefenen van aangereikte filosofie en communicatietechnieken doorheen gesprekken die u als leidinggevende voer met uw medewerkers
  • wanneer ze aan het werk zijn (1-2-1 gesprek, feedbackgesprek, bezorgdheidsgesprek,…)
  • tijdens hun afwezigheid ingevolge ziekte (ziektemeldingsgesprek, langafwezigheidsgesprek, …)
  • wanneer ze terugkomen na een periode van afwezigheid ingevolge ziekte ( terugkomgesprek, …)
  • wanneer u vaststelt dat uw medewerker frequent afwezig is (continuïteits- of absenteïsmegesprek)
 • Persoonlijk actieplan

Praktische informatie

Duurtijd: 1 daagse opleiding

Uren: 9u-17u

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra info:

 • Voorbereidende intake-vragenlijst die de deelnemers zullen ontvangen ongeveer 10 dagen vóór de opleidingsdag
 • Eén volledige opleidingsdag
  • met veel nuttige communicatietechnieken en gespreksstructuren 
  • met maximale interactiviteit en praktische bruikbaarheid
  • aan de hand van concrete cases
 • Gepersonaliseerd actieplan

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Datums